Akadeemilised organisatsioonid Eestis

Hea tudeng, tule tutvu akadeemiliste organisatsioonidega külalisõhtutel Tallinnas ja Tartus!Akadeemilised organisatsioonid asutamise järjekorras

Eesti Üliõpilaste Selts 1870 Tallinn ja Tartu M www.eys.ee
EÜS Põhjala 1884 Tallinn ja Tartu M N www.pohjala.ee
Korp! Vironia 1900 Tallinn ja Tartu M www.vironia.ee
Korp! Fraternitas Estica 1907 Tallinn ja Tartu M www.cfe.ee
ÜS Liivika 1909 Tartu M www.liivika.ee
Korp! Sakala 1909 Tallinn ja Tartu M www.sakala.ee
Eesti Naisüliõpilaste Selts 1911 Tartu N www.enys.ee
Korp! Ugala 1913 Tartu M www.korpugala.ee
Korp! Rotalia 1913 Tallinn ja Tartu M www.rotalia.ee
Korp! Fraternitas Liviensis 1918 Tallinn ja Tartu M www.liviensis.ee
EYS Veljesto 1920 Tartu M N www.veljesto.ee
Korp! Leola 1920 Tallinn M www.leola.ee
Korp! Filiae Patriae 1920 Tartu N www.cfp.ee
Korp! Revelia 1920 Tallinn ja Tartu M www.revelia.ee
Korp! Tehnola 1921 Tallinn M www.tehnola.ee
ÜS Raimla 1922 Tartu M www.raimla.ee
Korp! Indla 1924 Tartu N www.indla.ee
Korp! Lembela 1924 Tallinn N www.lembela.ee
Korp! Amicitia 1924 Tartu N www.amicitia.ee
ÜÜ Fraternitas Fennica 1926 Tartu M N www.ff.ee
Korp! Fraternitas Tartuensis 1929 Tallinn ja Tartu M www.ut.ee/FT
Korp! Arminia Dorpatensis Tartu M www.arminia.ee
Korp! Sororitas Estoniae 2011 Tallinn ja Tartu N www.sororitasestoniae.ee
M - meestudengitele     N - naistudengitele